Grants

Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

GrantRights
Basic rights (basic)
 • Baguhin ang medyo-nakaprotektang mga pahina (autoconfirmed)
 • Basahin ang mga pahina (read)
 • Edit pages protected as "Autoconfirmed lang" (editsemiprotected)
 • Gamit ng sinulat na API (writeapi)
 • Kusang tatakan bilang napatrolya ang sariling mga pagbabago (autopatrol)
 • Laktawan ang mga pagharang/paghadlang na pang-IP, kusang pagharang/paghadlang at mga saklaw ng pagharang/paghadlang (ipblock-exempt)
 • Sariwain ang baunan ng sayt para sa isang pahina na walang kumpirmasyon (purge)
 • Tingnan ang detalyadong mga ipinasok sa tala ng pang-aabuso (abusefilter-log-detail)
 • Tingnan ang mga kamakailang pagbabagong natatakan bilang napatrolya (patrolmarks)
 • Tingnan ang mga pansala ng pang-aabuso (abusefilter-view)
 • Tingnan ang tala ng pang-aabuso (abusefilter-log)
 • Walang maliit na pagbabago sa mga pahina ng usapan na pasimula ang bagong paglitaw ng mga mensahe (nominornewtalk)
 • skipcaptcha (skipcaptcha)
High-volume editing (highvolume)
 • Gumamit ng mga matataas ng hangganan sa mga pagtatanong sa API (apihighlimits)
 • Hindi maaapektuhan ng antas ng mga hangganan (noratelimit)
 • Itatak ang mga binalik na mga pagbabago bilang pagbabagong bot (markbotedits)
 • Maging isang awtomatikong proseso (bot)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
Edit existing pages (editpage)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Itatak ang mga pagbabago bilang maliit (minoredit)
Edit protected pages (editprotected)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Baguhin ang mga pahinang nakasanggalang (walang baita-baitang na panananggalang) (editprotected)
 • Itatak ang mga pagbabago bilang maliit (minoredit)
Edit your user CSS/JSON/JavaScript (editmycssjs)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Edit your own user CSS files (editmyusercss)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
 • Edit your own user JavaScript files (editmyuserjs)
 • Itatak ang mga pagbabago bilang maliit (minoredit)
Edit your user preferences (editmyoptions)
 • Edit your own preferences (editmyoptions)
Edit the MediaWiki namespace and user CSS/JSON/JavaScript (editinterface)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Baguhin ang mga talaksang CSS ng ibang mga tagagamit (editusercss)
 • Baguhin ang mga talaksang JS ng ibang mga tagagamit (edituserjs)
 • Baguhin ang ugnayang-hangganan ng tagagamit (editinterface)
 • Edit other users' JSON files (edituserjson)
 • Itatak ang mga pagbabago bilang maliit (minoredit)
Create, edit, and move pages (createeditmovepage)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Ilipat ang mga pahina (move)
 • Ilipat ang mga pahina kasama ang pahinang nasa ilalim nito (move-subpages)
 • Ilipat ang pinagugatang mga pahina ng tagagamit (move-rootuserpages)
 • Itatak ang mga pagbabago bilang maliit (minoredit)
 • Lumikha ng mga pahina (na hindi mga pahina ng usapan) (createpage)
 • Lumikha ng mga pahina ng usapan (createtalk)
 • Move category pages (move-categorypages)
Upload new files (uploadfile)
 • Mag-upload ng mga file (upload)
 • Patungan ang talaksang kinarga ng sarili (reupload-own)
Upload, replace, and move files (uploadeditmovefile)
 • Hindi nilikha sa isang pagkarga mula sa lumang pangalan kapag naglipat ng isang pahina (suppressredirect)
 • Ilipat ang mga file (movefile)
 • Mag-upload ng mga file (upload)
 • Magkarga ng isang talaksan mula sa isang adres na URL (upload_by_url)
 • Patungan ang mayroon nang mga talaksan (reupload)
 • Patungan ang mga talaksan sa binabahaging repositoryo midya sa lokal (reupload-shared)
 • Patungan ang talaksang kinarga ng sarili (reupload-own)
Patrol changes to pages (patrol)
 • Tatakan bilang napatrolya ang mga pagbabago ng iba (patrol)
Rollback changes to pages (rollback)
 • Ibalik sa dati ang lahat ng mga pagbabagong ginawa ng isang partikular na pansala ng pang-aabuso (abusefilter-revert)
 • Mabilisang pagulungin pabalik sa dati ang mga pagbabago ng huling tagagamit na nagbago ng isang partikular na pahina (rollback)
Block and unblock users (blockusers)
 • Harangin sa paggawa ng pagbabago ang ibang mga tagagamit (block)
 • Harangin sa pagpapadala ng e-liham ang isang tagagamit (blockemail)
View deleted files and pages (viewdeleted)
 • Hanapin ang mga binurang mga pahina (browsearchive)
 • Tingnan ang mga binurang pinasok na kasaysayan, na wala ang kanilang nakakabit na teksto (deletedhistory)
 • Tingnan ang naburang teksto at mga pagbabago sa pagitan ng dalawang mga rebisyon (deletedtext)
View restricted log entries (viewrestrictedlogs)
 • Tingnan ang mga ipinasok sa tala ng pang-aabuso (abusefilter-hidden-log)
 • Tingnan ang mga pansala ng pang-aabuso bilang pribado (abusefilter-view-private)
 • Tingnan ang pansariling mga pagtatala. (suppressionlog)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
Delete pages, revisions, and log entries (delete)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Buhayin muli ang isang pahina (undelete)
 • Burahin ang mga pahina (delete)
 • Burahin ang mga pahinang may malaking mga kasaysayan (bigdelete)
 • Burahin at huwag burahin ang partikular na mga lahok sa talaan (deletelogentry)
 • Burahin at tanggalin sa pagkabura ang isang partikular na mga pagbabago ng mga pahina (deleterevision)
 • Hanapin ang mga binurang mga pahina (browsearchive)
 • Itatak ang mga pagbabago bilang maliit (minoredit)
 • Tingnan ang mga binurang pinasok na kasaysayan, na wala ang kanilang nakakabit na teksto (deletedhistory)
 • Tingnan ang naburang teksto at mga pagbabago sa pagitan ng dalawang mga rebisyon (deletedtext)
Protect and unprotect pages (protect)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Baguhin ang mga antas ng panananggalang at baguhin ang mga pahinang nakasanggalang (protect)
 • Baguhin ang mga pahina (edit)
 • Baguhin ang mga pahinang nakasanggalang (walang baita-baitang na panananggalang) (editprotected)
 • Itatak ang mga pagbabago bilang maliit (minoredit)
View your watchlist (viewmywatchlist)
 • View your own watchlist (viewmywatchlist)
Edit your watchlist (editmywatchlist)
 • Edit your own watchlist. Note some actions will still add pages even without this right. (editmywatchlist)
Send email to other users (sendemail)
 • Magpadala ng e-liham sa ibang mga tagagamit (sendemail)
Create accounts (createaccount)
 • Lumikha ng bagong mga account ng tagagamit (createaccount)
Access private information (privateinfo)
 • View your own private data (e.g. email address, real name) (viewmyprivateinfo)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)